Obs!

Du skal være opmærksom på at projekterne kan konflikte med love og eksisterende støtte. Typisk vil man ikke kunne renovere eksisterende søer uden dispensation. Ligeledes vil nye søer med tiden blive til §3 søer i Naturbeskyttelsesloven. Der vil også være randzonebetingelser som indskrænker dyrkningsretten omkring søerne.